tue: 09:00 - 21:00; next sunday (21.07): non-trading day pl

Szybki PIT

News date: 24 February 2015

W weekend 13-15 marca 2015 roku pracownicy urzędu skarbowego będą czekać na Ciebie w CH Atrium Mosty!
Akcja Szybki PIT to ogólnopolska kampania dotycząca składania rocznych zeznań podatkowych. Prowadzona jest od sześciu lat przez pracowników Wydziału Promocji i Edukacji we współpracy z Departamentem Podatków Dochodowych, Departamentem Administracji Podatkowej, Biurami Krajowej Informacji Podatkowej oraz rzecznikami izb skarbowych.
Głównym celem akcji jest uświadomienie podatnikom tego, jakie korzyści płyną z terminowego i szybkiego składania deklaracji podatkowych. Szczególny nacisk położony jest na promowanie systemu e-Deklaracje i składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej przez osoby fizyczne. Symbolem akcji jest postać Szybkiego PIT-a.
Główne działania akcji prowadzone są w oparciu o serwis internetowy Szybki PITpoświęcony zagadnieniom związanym z podatkiem dochodowym od osób fizycznych i okresem rozliczeniowym, który stanowi kompendium wiedzy na temat rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Dużym zainteresowaniem podczas tej akcji cieszy się aplikacja pytaniowa umożliwiająca zadawanie pytań i otrzymywanie na nie odpowiedzi ekspertów z Krajowej Informacji Podatkowej. Informacje zawarte w tym serwisie są kategoryzowane tematycznie oraz oznaczane odpowiednim statusem (najciekawsze, najnowsze, najpopularniejsze).
Przekazy:

  • jeżeli wypełnianie deklaracji podatkowej PIT sprawia Ci trudność skorzystaj z pomocy;
  • wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie www.szybkipit.pl;
  • rozlicz się przez Internet, to proste, szybkie i bezpieczne;
  • administracja podatkowa pomoże wypełnić PIT w formie elektronicznej;
  • administracja podatkowa będzie wspierać osoby niepełnosprawne w wypełnianiu PIT;
  • szybko i poprawnie wypełniony PIT to korzyść dla Ciebie.