fri: 09:00 - 21:00; next sunday (16.08): non-trading day pl

Godziny otwarcia 11 czerwca

News date: 3 June 2020